De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.
Shape-x
Shape-x
Shape-dashes
Shape-x
Shape-x
Shape-x
Shape
Shape-dashes
Shape
Shape-dashes

Het klinische
EPPIK-onderzoek voor kinderen met
zeldzame nierziekten
is nu geopend
voor inschrijvingen.

Travere Therapeutics evalueert een onderzoeksgeneesmiddel genaamd sparsentan om na te gaan of het een veilige en doeltreffende behandeling zal zijn die de achteruitgang van de nierfunctie helpt vertragen bij kinderen die leven met zeldzame nierziekten.

hero
Over het EPPIK-onderzoek

Disclaimer: Voor alle duidelijkheid: de term 'u' verwijst in dit document naar 'u en/of uw kind'.

Het EPPIK-onderzoek is een klinisch fase 2-onderzoek waarin de veiligheid en doeltreffendheid van een onderzoeksgeneesmiddel genaamd sparsentan voor de behandeling van kinderen met zeldzame nierziekten worden geëvalueerd. Voor het onderzoek worden kinderen van 1 tot 17 jaar ingeschreven bij wie de diagnose focale segmentale glomerulosclerose (FSGS), minimal change disease (MCD), immunoglobuline A-nefropathie (IgAN), immunoglobuline A-vasculitis (IgAV) of syndroom van Alport (AS) is gesteld.

Deze zeldzame nierziekten gaan gepaard met progressie tot nierfalen en hebben momenteel beperkte behandelingsmogelijkheden. Het doel van dit onderzoek is te begrijpen of een onderzoeksgeneesmiddel, sparsentan, de nieren kan helpen bij het filteren van eiwitten en de achteruitgang van de nierfunctie kan vertragen. De hoeveelheid eiwit die in de urine wordt gevonden (proteïnurie genoemd), wordt gezien als een marker van de nierfunctie, waarbij verlaging van het proteïnurieniveau in verband wordt gebracht met betere resultaten op het gebied van niergezondheid.

Sinds 2014 lopen er onderzoeken naar sparsentan bij FSGS en IgA-nefropathie, waarbij meer dan 880 patiënten vanaf de leeftijd van 8 jaar betrokken zijn en die informatie geven over de veiligheid en het mogelijke voordeel van een behandeling met sparsentan. Het EPPIK-onderzoek meet de veiligheid en verdraagbaarheid van sparsentan en helpt ons te begrijpen of sparsentan proteïnurie kan verminderen en de achteruitgang van de nierfunctie kan vertragen bij kinderen vanaf 1 jaar bij een aantal zeldzame nierziekten. Sparsentan is NIET goedgekeurd voor de behandeling van nierziekten.

Voor het onderzoek zullen ongeveer 57 deelnemers in de hele wereld worden ingeschreven. Zie voor de locaties de kaart hieronder.

Wie kan meedoen aan dit onderzoek?

Kinderen kunnen in aanmerking komen als ze:

 • Tussen 1 tot 17 jaar oud zijn
 • Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) of Minimal Change Disease (MCD), immunoglobuline A-nefropathie (IgAN), immunoglobuline A-vasculitis (IgAV) of syndroom van Alport (AS) hebben
 • In staat zijn om een dagelijks vloeibaar geneesmiddel via de mond in te nemen
 • Geen dialyse ondergaan en geen transplantatie hebben gehad

Om te kunnen deelnemen, moet u aan extra voorwaarden voldoen. De onderzoeksarts zal deze voorwaarden met u doornemen, maar u kunt ook contact opnemen met ons medische team voor meer informatie.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Kinderen die voldoen aan de geschiktheidscriteria om in het onderzoek te worden opgenomen, zullen naar verwachting ongeveer 2 jaar en 4 maanden aan het onderzoek deelnemen. De deelnemers nemen dagelijks een dosis sparsentan in vloeibare vorm in, via de mond, en leggen tot 19 onderzoeksbezoeken af, waaronder screenings-, onderzoeksbehandelingsbezoeken en follow-upbezoeken, gedurende 112 weken of 28 maanden. Tijdens de eerste 3 maanden van de onderzoeksbehandeling vinden er 7 bezoeken bij uw onderzoeksarts plaats. De volgende 8 bezoeken worden met een tussenpoos van 3 maanden gepland en het laatste bezoek is een veiligheidsfollow-upbezoek, 4 weken na de laatste dosis onderzoeksgeneesmiddel.

Gedurende de onderzoeksbehandeling wordt u nauwlettend in de gaten gehouden door het medische onderzoeksteam. Bij deze bezoeken worden de veiligheid (of sparsentan schadelijk is), de verdraagbaarheid (hoe u zich voelt bij het innemen van sparsentan), de doeltreffendheid (hoe goed sparsentan werkt) en hoeveel sparsentan er in uw bloed zit (farmacokinetiek, ook wel PK genoemd) beoordeeld. De onderzoeksartsen voeren bloedonderzoeken, urinetests, huidtests (om op zwellingen te controleren) en hartbewaking door middel van een elektrocardiogram (ecg) uit.

Als deelnemer aan dit onderzoek hebt u bepaalde verantwoordelijkheden waaronder:

 • bezoeken aan het onderzoekscentrum afleggen
 • het onderzoeksgeneesmiddel innemen zoals geïnstrueerd door uw onderzoeksarts
 • de onderzoeksarts inlichten
  • wanneer u tijdens het onderzoek bijwerkingen en veranderingen of nieuwe medische problemen bemerkt
  • als u zwanger wordt
 • voor vrouwelijke deelnemers waarvan de menstruatie begonnen is, het nemen van anticonceptie en het uitvoeren van een maandelijkse zwangerschapstest

Zoals alle geneesmiddelen kan het onderzoeksgeneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel deze niet bij iedereen optreden. De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig van ernst.

Over enkele proteïnurische glomerulaire ziekten

Focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) - Een aandoening waarbij littekenweefsel ontstaat in de delen van de nieren die afvalstoffen uit het bloed filteren. FSGS heeft talrijke oorzaken en is een ernstige aandoening die tot nierfalen kan leiden. De symptomen vertonen zich vaak als symptomen die typisch zijn voor het nefrotisch syndroom en kunnen bestaan uit:

 • zwelling in lichaamsdelen zoals de benen, de enkels en rond de ogen
 • gewichtstoename door de opbouw van extra vocht in het lichaam
 • schuimende urine, veroorzaakt door een hoog eiwitgehalte in de urine
 • hoge cholesterol
 • laag eiwitgehalte in het bloed

Minimal Change Disease (MCD) - De aandoening die in het algemeen het nefrotisch syndroom bij kinderen veroorzaakt. Bij deze aandoening kan de nierschade alleen worden gezien na een biopsie, waarbij een monster van het nierweefsel wordt genomen en onder zeer krachtige microscopen wordt bekeken. Mensen met MCD krijgen veel sneller de tekenen en symptomen van het nefrotisch syndroom dan bij andere zeldzame nierziekten. De symptomen zijn bijna identiek aan FSGS.

Immunoglobuline A-nefropathie (IgAN), ook wel de ziekte van Berger genoemd - IgAN ontstaat wanneer een antistof genaamd immunoglobuline A (IgA) zich in de nieren ophoopt. Na verloop van tijd belemmert deze ophoping het vermogen van de nieren om afvalstoffen uit uw bloed te filteren. Symptomen kunnen zijn:

 • herhaalde episoden van cola- of theekleurige urine en eventueel zichtbaar bloed in de urine, meestal tijdens of na een infectie van de bovenste luchtwegen en soms na zware inspanning
 • schuimende urine door het lekken van eiwit in de urine
 • pijn in één of beide kanten van de rug onder de ribben
 • zwelling aan voeten of handen
 • hoge bloeddruk

Immunoglobuline A-vasculitis (IgAV), ook bekend als Henoch-Schönlein Purpura (HSPN) - Een aandoening waardoor de kleine bloedvaten in de darmen, gewrichten, huid en nieren ontstoken raken en gaan bloeden. Het komt het meest voor bij kinderen van 2 tot 6 jaar en kan ernstige nierbeschadiging veroorzaken. Symptomen kunnen een paarsachtige uitslag op de benen of de billen en buikpijn zijn.

Syndroom van Alport (AS) - Een zeldzame genetische aandoening die wordt veroorzaakt door een erfelijke afwijking in een structureel materiaal dat type IV collageen heet. Type IV collageen is nodig voor de normale werking van de oren, de ogen en de nieren. Symptomen kunnen zijn: bloed in de urine, gehoorverlies en problemen met het gezichtsvermogen.

Vind een onderzoekscentrum

De interactieve kaart toont de steden waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Klik op het teken + (links onderaan) om in te zoomen op een gebied en klik vervolgens op de pin om de plaatsnaam te zien.

Wat is een klinisch wetenschappelijk onderzoek?

In een klinisch onderzoek, ook wel klinische trial genoemd, worden de gezondheid en ziekte van de mens bestudeerd. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door artsen en onderzoekers, en zijn afhankelijk van vrijwilligers om gegevens te verzamelen om te bepalen of het onderzoeksgeneesmiddel veilig en werkzaam is. De resultaten van de klinische onderzoeken helpen de regelgevende instanties, zoals de centrale overheidsdienst in de VS, voor toezicht op genees- en levensmiddelen (FDA) of het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), te beslissen of een onderzoeksgeneesmiddel moet worden goedgekeurd en voor patiënten beschikbaar moet worden gesteld. Klinische onderzoeken zijn de enige manier waarop we nieuwe en betere behandelingen kunnen ontwikkelen en de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Zie onze Veelgestelde vragen hieronder voor meer antwoorden.

Waarom is klinisch wetenschappelijk onderzoek belangrijk?

Vrijwilligers die deelnemen aan klinisch onderzoek, helpen artsen betere manieren te vinden om zorg te verlenen. Naarmate een onderzoek vordert, verzamelen de onderzoekers meer informatie over de ziekte en de onderzoeksmedicatie. De resultaten van het onderzoek kunnen aantonen dat de onderzoeksmedicatie het leven van de patiënten verbetert; het kan ook zijn dat het geen voordeel oplevert. Alle resultaten zijn belangrijk omdat daardoor de medische kennis om de ziekte te behandelen vooruitgaat. Deze vooruitgang zou niet mogelijk zijn zonder de deelname van vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Travere Therapeutics is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit klinische onderzoek.
Meer informatie over Travere Therapeutics is te vinden op https://travere.com/.
 

Een onderzoeksgeneesmiddel, ook wel eens onderzoeksmedicatie of studiegeneesmiddel genoemd, is niet goedgekeurd voor distributie op de markt. Het wordt onderzocht om te zien of een ziekte of medische toestand kan worden verbeterd door het geneesmiddel te nemen. In klinische onderzoeken bekijken wetenschappers of onderzoeksgeneesmiddelen veilig en doeltreffend zijn voor de behandeling van medische aandoeningen. Ze proberen ook de juiste dosering, de risico's en de voordelen van het gebruik van het geneesmiddel vast te stellen.  

Deelname aan een klinisch onderzoek is altijd geheel vrijwillig. Uw beslissing om deel te nemen of niet deel te nemen aan dit klinische onderzoek, heeft geen invloed op de medische zorg die u nu of in de toekomst krijgt. Als u in aanmerking komt en kiest voor deelname aan het onderzoek, kunt u zich op elk moment en om elke reden terugtrekken en het onderzoek verlaten.

In de meeste gevallen doen mensen mee aan klinische onderzoeken/trials om anderen te helpen, bij te dragen aan de wetenschap en/of om nieuwe therapieën uit te proberen.
 

Elk klinisch wetenschappelijk onderzoek moet getoetst en constant gevolgd worden door een regelgevende toetsingscommissie om ervoor te zorgen dat de risico's zo laag mogelijk en aanvaardbaar zijn vergeleken met de mogelijke voordelen voor de onderzoeksdeelnemer. Een regelgevende toetsingscommissie is een groep mensen die de rechten en het welzijn van mensen die aan wetenschappelijke onderzoeken deelnemen, helpen beschermen. Deze groepen staan bekend als Institutionele beoordelingscommissies (IRB) of Ethische commissies (EC), afhankelijk van uw land en regio. IRB's en EC's bestaan vaak uit artsen, maatschappelijke leiders en wetenschappers. Ook uw privacy wordt beschermd. Al het onderzoekspersoneel volgt strikte plaatselijke en nationale voorschriften om de identificeerbare en gezondheidsinformatie van patiënten te beschermen. Alle tijdens het onderzoek verzamelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en uw naam wordt niet vermeld in verslagen of publicaties. 

Als vrijwilliger hebt u het recht om op elk moment en om welke reden dan ook met het onderzoek te stoppen en het onderzoek te verlaten, zonder dat u daarvoor gestraft wordt of voordelen verliest waar u anders recht op hebt.

Travere Therapeutics zal aan alle onderzoeksdeelnemers de reis- en onkosten in verband met het onderzoek vergoeden, zoals toegestaan door de IRB/EC in uw land. Bespreek dit tijdens uw onderzoeksbezoek met een medewerker van het onderzoeksteam voor meer informatie.

Elk klinisch onderzoek wordt uitgevoerd volgens een onderzoeksprotocol. Een klinisch onderzoeksprotocol is een schriftelijk document waarin de doelstellingen van het onderzoek, de opzet, de methoden, de soorten evaluaties, de verzamelschema's en de statistische overwegingen voor de analyse van de gegevens worden beschreven. Het protocol schetst ook de stappen voor de bescherming van de deelnemers en het verkrijgen van kwaliteitsgegevens. Voordat een klinisch onderzoek start, wordt het onderzoeksprotocol bekeken en goedgekeurd door nationale gezondheidsinstanties (b.v. centrale overheidsdienst in VS voor toezicht op genees- en levensmiddelen [FDA]) en andere verplichte beoordelingsorganen, waaronder institutionele beoordelingsraden en ethische commissies die zich richten op het welzijn van de deelnemers aan klinische onderzoeken. 

Als u besluit dat dit klinisch wetenschappelijke onderzoek voor u geschikt is, zullen de onderzoeksarts en het personeel u uitleg geven over het klinische onderzoek, en u vervolgens vragen om een document voor geïnformeerde toestemming te lezen. In dit document wordt het onderzoek beschreven, met inbegrip van het doel, de duur, de procedures, eventuele bekende risico's en voordelen van deelname, en wat er van u verwacht wordt bij deelname. Nadat u dit document hebt doorgenomen, kunt u beslissen of u het document al dan niet ondertekent en u vrijwillig opgeeft voor deelname aan het onderzoek. Als u oud genoeg bent en in staat om het onderzoek te begrijpen, zal de onderzoeksarts het onderzoek met u doornemen en u vragen te bevestigen dat u het begrijpt door uw handtekening voor instemming te zetten. Instemming is iets anders dan toestemming, omdat het speciaal bedoeld is om aan te geven dat de minderjarige het onderzoek begrijpt en bereid is om deel te nemen. 

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Ook werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via https://www.youronlinechoices.com/nl/. Op uw gebruik van deze website zijn de door ons gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees ook onze Privacyverklaring.